Patronat IEiB WFCh dla LO w Sierpcu

W dniu 28 marca w Instytucie Ekologii i Bioetyki WFCh gościliśmy uczniów i nauczycieli z Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sucharskiego w Sierpcu, które zostało objęte patronatem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz Instytutu Ekologii i Bioetyki. Z tej okazji liczna reprezentacja uczniów wraz ze swoimi nauczycielami i Panią Dyrektor Ewą Jancewicz gościła w murach naszej uczelni.

 

Uczniowie mieli okazję zwiedzić laboratoria dydaktyczne i naukowe w budynku Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych i uczestniczyć w przeprowadzonych dla nich warsztatach. Uczniowie zapoznali się również z ofertą dydaktyczną Instytutu i z działalnością Koła Naukowego Przyrodników. Poprzez patronat szkoła wzbogaci ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla swoich uczniów z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych. Stały kontakt uczniów z uczelnią wyższą i uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach i konferencjach poszerzy ich wiedzę o przyrodzie, bioróżnorodności, zrównoważonym rozwoju, rozbudzi ich ciekawość poznawczą oraz pozwoli kształtować kompetencje i zdobyć umiejętności, które mogą być wykorzystane w ich dalszej edukacji i karierze zawodowej.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach