Wyniki ankiet studenckich 2017/2018 - semestr zimowy

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich w USOS dotyczących oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na WFCh

 

1. Sumaryczny rozkład procentowy w skali ocen:

 

*

*

*

 

2. Uśrednione wyniki ocen dla poszczególnych kryteriów uwzględnionych w ankiecie (wraz z oznaczeniem poziomu wartości średniej) :

| treść kryterium | numer kryterium | ocena średnia |

 

kierunek: FILOZOFIA - I stopień (stacjonarne)

 

kierunek: FILOZOFIA - II stopień (stacjonarne)

 

kierunek: FILOZOFIA - III stopień (doktoranckie)

 

kierunek: PSYCHOLOGIA - jednolite mgr (stacjonarne)

 

kierunek: PSYCHOLOGIA - III stopień (doktoranckie)

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - I stopień (stacjonarne)

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - II stopień (stacjonarne)

 

ZAJĘCIA PEDAGOGIZACYJNE

 

3. Statystyki:

 

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - I stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 20 / 66 (30.3%)
Liczba ankiet: 148 / 789 (18.8%)
Liczba ocenionych pracowników: 26
Liczba ocenionych zajęć: 35
Liczba komentarzy zajęć: 24

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - II stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 13 / 41 (31.7%)
Liczba ankiet: 54 / 337 (14.3%)
Liczba ocenionych pracowników: 15
Liczba ocenionych zajęć: 23
Liczba komentarzy zajęć: 13

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - III stopień (doktoranckie)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 11 / 35 (31.4%)
Liczba ankiet: 17 / 77 (22.1%)
Liczba ocenionych pracowników: 10
Liczba ocenionych zajęć: 6
Liczba komentarzy zajęć: 1

Ankieta zajęć kierunku Psychologia - jednolite mgr (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 211 / 409 (51.6%)
Liczba ankiet: 1001 / 4310 (23.2%)
Liczba ocenionych pracowników: 68
Liczba ocenionych zajęć: 92
Liczba komentarzy zajęć: 283

Ankieta zajęć kierunku Psychologia - III stopień (doktoranckie)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 14 / 38 (36.8%)
Liczba ankiet: 32 / 81 (39.5%)
Liczba ocenionych pracowników: 13
Liczba ocenionych zajęć: 14
Liczba komentarzy zajęć: 14

Ankieta zajęć kierunku Ochrona Środowiska - I stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 37 / 108 (34.3%)
Liczba ankiet: 223 / 1338 (16.7%)
Liczba ocenionych pracowników: 32
Liczba ocenionych zajęć: 55
Liczba komentarzy zajęć: 22

Ankieta zajęć kierunku Ochrona Środowiska - II stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 21 / 75 (28%)
Liczba ankiet: 105 / 922 (11.4%)
Liczba ocenionych pracowników: 22
Liczba ocenionych zajęć: 35
Liczba komentarzy zajęć: 11

Ankieta zajęć pedagogizacyjnych

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 66 / 97 (68%)
Liczba ankiet: 127 / 318 (39.9%)
Liczba ocenionych pracowników: 5
Liczba ocenionych zajęć: 14
Liczba komentarzy zajęć: 42

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach