Studenci Koła Naukowego IP WFCh UKSW na VI Festiwalu Nauki w Politechnice Warszawskiej

W dniach 7-8 kwietnia 2018 po raz szósty Politechnika Warszawska zorganizowała Festiwal Nauki pt. „Skołowany weekend”. Był on adresowany dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych. Odbywał się on w gmachu Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Celem interdyscyplinarnych spotkań była popularyzacja nauki i praktycznego jej wykorzystania. Festiwal miał 57 różnych przedsięwzięć, zrealizowanych w formie wykładów dostosowanych dla osób w różnym wieku, oraz warsztatów, pokazów i prezentacji multimedialnych. Te formy prezentacji wiedzy dla szerokiej publiczności, przygotowali studenci z kół naukowych zafascynowani nauką, którzy poza zajęciami dydaktycznymi na uczelniach, rozwijają też swoje zainteresowania i pasje w różnych obszarach nauki. Studenci ci w ramach kół naukowych, biorą udział w dyskusjach, prowadzą badania laboratoryjne i terenowe oraz prezentują swoje dokonania na konferencjach naukowych, a nawet sami je organizują. W bieżącym roku na festiwalu wystąpiły koła naukowe z następujących uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Do udziału w tym spotkaniu z UKSW zostało zaproszone Koło Naukowe Studentów Psychologii Sekcja Psychologii Lotniczej i Kosmicznej. Przedstawicielki koła Marta Bryzek i Klaudia Kubaczuk zorganizowały warsztat pt. „ Katastrofa lotnicze i co dalej?". W pierwszej części warsztatu prelegentki przedstawiły zagadnienia związane psychologiczną ocena przydatności do pracy w zawodach lotniczych. W dalszej kolejności opisały największą katastrofę w dziejach polskiego lotnictwa, w której zginęło 183 osoby. Miała ona miejsce 9 maja 1987 roku w Lesie Kabackim. Był to samolot pasażerski „Tadeusz Kościuszko” należący do Polskich Linii Lotniczych LOT. Przyczyną owej katastrofy była awaria silników. Na podstawie materiałów fotograficznych i filmu, studentki zwróciły uwagę na problemy psychologiczne powstałe u służb ratunkowych, które zabezpieczały miejsce zdarzenia. Po tym etapie warsztatu nastąpiła ożywiona dyskusja uczestników. W trudnych pytaniach studentki wspomagał opiekun Sekcji Psychologii Lotniczej i Kosmicznej dr Zdzisław Kobos.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach