TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

  • Studenci II - VI roku oraz doktoranci II - IV roku: od 8 maja do 29 maja 2018
  • Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019, bądź przeniosą się z innej uczelni: od 16 lipca do 3 sierpnia 2018
  • Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2017

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW: ul. Wóycickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów

więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl