"Husserl-Ingarden-Półtawski – Fenomenologiczna wizja człowieka" (22.05.2018) - zaproszenie