Awans kierunków studiów prowadzonych na WFCh w Rankingu Perspektyw 2018

Informujemy, że w Rankingu Kierunków Studiów Perspektyw 2018 dwa kierunki studiów prowadzonych na WFCh poprawiły swoje lokaty rankingowe:

  • FILOZOFIA - 4 miejsce (na 21 kierunków ocenianych) - w 2017: 6 miejsce
  • PSYCHOLOGIA - 7 miejsce (na 25 kierunków ocenianych) - w 2017: 10 miejsce

Ponadto, kierunek Filozofia uzyskał: 2 miejsce w kategorii "Losy ekonomiczne absolwentów"; 2 miejsce w kategorii "Cytowalność"; 3 miejsce w kategorii "Ocena przez kadrę akademicką"; 5 miejsce w kategorii "Ocena parametryczna"; 5 miejsce w kategorii "Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów".

Kierunek Psychologia uzyskał: 1 miejsce w kategorii "Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów"; 3 miejsce w kategorii "Losy ekonomiczne absolwentów"; 5 miejsce w kategorii "Ocena parametryczna"; 6 miejsce w kategorii "Cytowalność".

Kierunek Ochrona Środowiska uzyskał: 2 miejsce w kategorii "Ocena parametryczna"; 7 miejsce w kategorii "Losy ekonomiczne absolwentów".

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach