Rozmowy kwalifikacyjne na seminaria magisterskie dla studentów III roku psychologii stacjonarnej

W dniach 11-22.06.2018 odbywać się będą rozmowy kwalifikacyjne na seminaria magisterskie dla studentów kończących III rok studiów. Zgodnie z obowiązującą procedurą studenci III roku już w czerwcu wybierają seminarium magisterskie, na które będą uczęszczać na IV i V roku. Rejestracja do konkretnej grupy seminaryjnej wymaga akceptacji prowadzącego. W załączniku znajduje się wykaz seminariów magisterskich, na które prowadzony jest nabór na rok akademicki 2018/2019. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w terminach dyżurów prowadzących seminaria (http://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/pracownicy).

Zestawienie seminariów

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach