Ośrodek Projektowy WFCh

Ośrodek Projektowy Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie pełni funkcję pomocniczą wobec zespołów realizujących projekty przynależne do Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Składa się z centrów grupujących pokrewne projekty, którymi kierują koordynatorzy, zespołów projektowych oraz zespołów zadaniowych. Celem powołania Ośrodka Projektowego WFCh jest usprawnienie działań podejmowanych w związku z realizacją projektów naukowych, aplikacyjnych i dydaktycznych realizowanych przez WFCh.

Aktualna struktura Ośrodka Projektowego WFCh

 

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach