Dofinansowanie dwóch projektów badań w Instytucie Psychologii WFCh

WFCh uzyskał finansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację dwóch projektów, przygotowanych przez dr. hab. Jan Cieciucha, prof. UKSW wraz z Zespołem, których celem jest opracowanie narzędzi do kompleksowej diagnozy funkcjonowania dzieci i młodzieży w obszarze osobowościowym i emocjonalno-społecznym. Diagnoza będzie oparta na Kołowym Modelu Metacech Osobowości, stworzonym w Instytucie Psychologii WFCh. Kwota dofinansowania to 7 591 045,10 oraz 8 106 036,50 PLN. Efektem realizacji projektów będzie zestaw narzędzi przeznaczonych nie tylko do pomiaru osobowości, ale także sfery emocjonalno-społecznej dzieci i młodzieży do 25 lat, a także materiały postdiagnostyczne dla uczniów, w tym również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach