Dofinansowanie dwóch projektów POWER: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt horyzontalny”

UKSW (Instytut Psychologii) jako lider uzyskał dofinansowanie dwóch projektów POWER: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt horyzontalny” (kwota projektu: 14 982 276,27 zł) oraz „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa” (kwota projektu: 37 947 148,76 zł). Pomysłodawcą i merytorycznym koordynatorem projektów jest dr Tomasz Rowiński z Instytutu Psychologii. W pierwszym projekcie partnerami są Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” z Krakowa, Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, Instytut Psychiatrii i Neurologii z Warszawy, firma Edgeteq sp. z o.o. W drugim projekcie UKSW przez własną spółkę EZRA UKSW sp. z o.o. będzie realizował Centrum dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Bielany w partnerstwie ze Szpitalem Bielańskim, m.st. Warszawa oraz Fundacją Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowicza.

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego opierają się na modelu pomocy nowatorskim w Polsce, ale sprawdzonym przez lata w krajach skandynawskich, Niemczech czy we Włoszech. Zakłada on rozwój usług środowiskowych dla osób w kryzysach psychicznych. Większość problemów, tak jak w przypadku chorób fizycznych, można rozwiązywać nie wyłączając pacjenta z życia rodzinnego, społecznego i zawodowego. Na terenie województwa mazowieckiego, małopolskiego oraz zachodniopomorskiego zaczynają pracę cztery środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego - trzy dla dorosłych i jedno dla dzieci i młodzieży. Są one koordynowane w ramach pierwszego projektu, a jedno z centrów (Dzielnica Bielany) powstaje w ramach drugiego z wymienionych wyżej projektów.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach