Stypendium MNiSzW dla studentów i doktorantów

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia wniosków o Stypendium Ministra przez studentów i doktorantów informujemy o warunkach ubiegania się o w/w stypendium.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
- https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendi...
- https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-minis...

Wnioski złożone przez studentów i doktorantów muszą zostać zaopiniowane przez Radę Wydziału i przekazane do dnia 10 października 2018 do sekretariatu Prorektora ds. studenckich i kształcenia. (Oznacza to, że wnioski z WFCh muszą zostać przekazane przez studentów i doktorantów do dziekanatu lub sekretariatu studiów doktoranckich w terminie do 1 października)

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach