Nowa publikacja pracownika IP WFCh: E. Stojanowska, "Percepcja JA w relacjach interpersonalnych"

Ukazała się nowa książka pracownika Instytutu Psychologii WFCh, dr hab. Elżbiety Stojanowskiej-Borowiec, prof. UKSW, pt. "Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych. O metapercepcji i poczuciu transparentności", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Autorka przedstawia w monografii swoje badania dotyczące samowiedzy jednostki. Koncentruje się na dwóch procesach: metapercepcji – co myślą o niej inni oraz poczuciu transparentności własnej osoby – co inni o niej wiedzą. Badania eksplorują sytuacyjne, osobowościowe oraz związane z płcią uwarunkowania aktualnej i pożądanej percepcji Ja w relacjach interpersonalnych, jak również konsekwencje obu procesów dla autoprezentacji jednostki i jej zadowolenia z relacji.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach