Nowa publikacja pracownika IP WFCh: W. Woźniak, "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w kontekście psychologicznym"

Ukazała się nowa książka ks. dr. hab. Waldemara Woźniaka, prof. UKSW, pracownika Instytutu Psychologii WFCh: Marzec, A., Sarzała, D., Woźniak, W., Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w kontekście psychologicznym, Warszawa: Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny „SIM”, 2018.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach