Jednolity System Antyplagiatowy

 

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) jest to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu i jest przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Jednolity System Antyplagiatowy jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w kraju.

Obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wprowadziła ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

JSA współpracuje z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD). Właścicielem systemu jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Budowa i administracja JSA jest realizowana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - PIB pod nadzorem Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

*

Strona JSA i logowanie:

https://jsa.opi.org.pl/home/login

*

Jak działa JSA?

JSA wykrywa

 • klony prac dyplomowych
 • zapożyczenia fragmentów w jednym lub wielu źródłach referencyjnych
 • fragmenty podobne semantycznie do tekstów w źródłach referencyjnych (niezależnie od szyku słów we frazie)
 • zmiany stylu pisania pracy
 • znaki pochodzące z alfabetu innego niż język badany, ukryte znaki specjalne
 • mikrospacje i inne prawdopodobne manipulacje czcionką w celach ukrycia zapożyczeń

Dane z prac sprawdzanych w JSA mogą być porównywane do danych z następujących repozytoriów:

 • ORPPD – Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych
 • NEKST – wyszukiwarka polskiego Internetu
 • Baza aktów prawnych
 • Elementy anglojęzycznego Internetu (Wikipedia)
 • Wewnętrzna baza uczelni udostępniona do badań JSA
System zaczyna badanie pracy od wyekstrahowania samego tekstu, to znaczy pozbawionego formatowania i grafik. Należy zauważyć, iż statystyki znaków mogą się nieznacznie różnić w zależności od formatu przesłanej pracy (pdf/doc), gdyż system pobiera tekst z grafik w przypadku plików z rozszerzeniec doc. Kolejnym etapem badania jest wyszukanie fragmentów prac podobnych do treści pracy badanej w indeksach baz porównawczych. Dla każdej pary dokumentów dokonywane jest dokładne porównanie treści w celu znalezienia pasaży.

Do badania antyplagiatowego stosowane jest również badanie stylometryczne mające pomóc w określeniu czy praca napisana została samodzielnie.

*

Centrum pomocy JSA

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/

Materiały szkoleniowe dotyczące obsługi JSA

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/instr/

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach