Ocena programowa PKA na kierunku Ochrona Środowiska na WFCh

Informujemy, że w dniach 15-16 stycznia odbędzie się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na WFCh w związku z okresową oceną programową kierunku studiów Ochrona Środowiska. Członkowie Zespołu wizytującego spotkają się z władzami UKSW, WFCh i IEiB, pracownikami IEiB, studentami kierunku ochrona środowiska, przedstawicielami samorządu studentów, członkami Koła Naukowego Przyrodników, przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, osobami odpowiedzialnymi za praktyki zawodowe studentów, opiekę nad studentami niepełnosprawnymi, proces umiędzynarodowienia studiów, a także dokonają przeglądu bazy dydaktycznej oraz wybranych zajęć dydaktycznych i dokumentacji procesu dydaktycznego.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach