Publikacja pracownika IF WFCh: J. Sochoń, "Modlitwa do ciszy. Wybór wierszy"

Ukazała się nowa publikacja ks. prof. Jana Sochoń pt. "Modlitwa do ciszy. Wybór wierszy", Bydgoszcz 2019.

"Ks. Jan Sochoń w opublikowanym właśnie, a dokonanym przez Jarosława Jakubowskiego, wyborze wierszy, wnikliwie odnotowuje wszelkie stany, które przynosi codzienność. Większość jego utworów, jeśli nie wszystkie, w mniejszym lub większym stopniu odnoszą się do jego osobistego postrzegania Boga i prawd wiary. Nie są to jednak poetyckie kazania, ale intymne zapiski, czynione dla lepszego rozpoznania siebie w świecie. Nazwałbym je bieżącymi podsumowaniami" (z Posłowia Jarosława Jakubowskiego).

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach