Wyniki ankiet studenckich 2018/2019 - semestr zimowy

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich w USOS dotyczących oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 na WFCh

 

1. Sumaryczny rozkład procentowy w skali ocen:

 

*

*

*

 

2. Uśrednione wyniki ocen dla poszczególnych kryteriów uwzględnionych w ankiecie (wraz z oznaczeniem poziomu wartości średniej) :

| treść kryterium | numer kryterium | ocena średnia |

 

kierunek: FILOZOFIA - I stopień (stacjonarne)

 

kierunek: FILOZOFIA - II stopień (stacjonarne)

 

kierunek: FILOZOFIA - III stopień (doktoranckie)

 

kierunek: PSYCHOLOGIA - jednolite mgr (stacjonarne)

 

kierunek: PSYCHOLOGIA - III stopień (doktoranckie)

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - I stopień (stacjonarne)

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - II stopień (stacjonarne)

 

ZAJĘCIA PEDAGOGIZACYJNE

 

3. Statystyki:

 

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - I stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 22 / 78 (28.2%)
Liczba ankiet: 107 / 1022 (10.5%)
Liczba ocenionych pracowników: 22
Liczba ocenionych zajęć: 35
Liczba komentarzy zajęć: 9

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - II stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 11 / 24 (45.8%)
Liczba ankiet: 39 / 151 (25.8%)
Liczba ocenionych pracowników: 13
Liczba ocenionych zajęć: 18
Liczba komentarzy zajęć: 10

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - III stopień (doktoranckie)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 5 / 20 (25%)
Liczba ankiet: 15 / 52 (28.8%)
Liczba ocenionych pracowników: 5
Liczba ocenionych zajęć: 5
Liczba komentarzy zajęć: 2

Ankieta zajęć kierunku Psychologia - jednolite mgr (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 189 / 380 (49.7%)
Liczba ankiet: 1221 / 3782 (32.3%)
Liczba ocenionych pracowników: 60
Liczba ocenionych zajęć: 79
Liczba komentarzy zajęć: 304

Ankieta zajęć kierunku Psychologia - III stopień (doktoranckie)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 13 / 29 (44.8%)
Liczba ankiet: 26 / 57 (45.6%)
Liczba ocenionych pracowników: 9
Liczba ocenionych zajęć: 7
Liczba komentarzy zajęć: 5

Ankieta zajęć kierunku Ochrona Środowiska - I stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 48 / 101 (47.5%)
Liczba ankiet: 370 / 1304 (28.4%)
Liczba ocenionych pracowników: 31
Liczba ocenionych zajęć: 50
Liczba komentarzy zajęć: 48

Ankieta zajęć kierunku Ochrona Środowiska - II stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 48 / 68 (70.6%)
Liczba ankiet: 280 / 716 (39.1%)
Liczba ocenionych pracowników: 24
Liczba ocenionych zajęć: 38
Liczba komentarzy zajęć: 30

Ankieta zajęć pedagogizacyjnych

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 28 / 96 (29.2%)
Liczba ankiet: 79 / 362 (21.8%)
Liczba ocenionych pracowników: 9
Liczba ocenionych zajęć: 12
Liczba komentarzy zajęć: 12

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach