Absolwenci WFCh z roku 2017 w systemie ELA

ELA, czyli Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, jest jedynym na świecie systemem, który generuje automatyczne raporty o każdym kierunku studiów wszystkich uczelni w kraju. Gromadzi dane o ekonomicznych losach absolwentów polskich szkół wyższych, żeby ustalić – ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy lub ilu wśród nich jest bezrobotnych. System został uruchomiony w celu pozyskania, opracowania i prezentacji danych na temat kariery zawodowej absolwentów uczelni. Głównym źródłem przedstawianych w nim informacji są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on.

W najnowszym zestawieniu, dotyczącym absolwentów z roku 2017 absolwenci kierunku Psychologia znaleźli się na 1. miejscu pod względem najmnniejszego ryzyka bycia bezrobotnym po ukończeniu studiów oraz na 6 miejscu pod względem wysokości zarobków w pierwszym roku po ukończeniu studiów.

Absolwenci kierunku Filozofia II stopnia odpowiednio na miejscach: 8. i 3.

Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska I stopnia odpowiednio na miejscach: 14. i 15., a II stopnia: 9. i 11.

Wiecej zob.: https://wfch.uksw.edu.pl/node/2603

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach