Nowy dziekan WFCh

Informujemy, że rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, mianował dra hab. Adama Świeżyńskiego, dotychczasowego prodziekana WFCh, na stanowisko dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na okres od 1 października 2019 do 30 sierpnia 2020. Nowemu dziekanowi życzymy wytrwałej i owocnej pracy dla dobra społeczności Wydziału.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach