Podziękowania dla Pani Dziekan, prof. dr hab. Anny Latawiec

Informujemy, że z dniem 30 września 2019 Pani dziekan prof. dr hab. Anna Latawiec zakończyła pełnienie funkcji dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie.

Szanownej Pani Dziekan, prof. dr hab. Annie Latawiec, składamy serdeczne podziękowania za owocne pełnienie funkcji dziekana WFCh w latach 2012-2019. W tym okresie Wydział uzyskał dwukrotnie kategorię "A" w ocenie parametrycznej oraz kilkakrotnie pomyślnie przeszedł oceny programowe i instytucjonalne Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Społeczność Wydziału wzbogaciła się o wielu nowych pracowników, reprezentujących wysoki poziom badań naukowych, oraz może szczycić się wieloma osiągnięciami krajowymi i międzynarodowymi, a także nowymi inicjatywami dydaktycznymi. W czasie pełnienia przez Panią Profesor funkcji dziekana kierunki studiów prowadzone na WFCh ukończyło ponad 1000 absolwentów.

Szanownej Pani Dziekan życzymy wielu kolejnych sukcesów i dalszej owocnej pracy dla dobra naszej społeczności.

Współpracownicy i Społeczność WFCh