Podziękowania dla Księdza Dziekana, prof. dra hab. Jana Krokosa

Informujemy, że z dniem 1 listopada 2019 ksiądz prof. dr hab. Jan Krokos zakończył pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie.

Szanownemu Księdzu Profesorowi Janowi Krokosowi, składamy serdeczne podziękowanie za niezwykle kompetentne i pełne oddania sprawom Uniwersytetu i Wydziału pełnienie funkcji prodziekana WFCh w latach 2012-2019, a przy tej okazji także za pełnienie funkcji dziekana WFCh w latach 2005-2012 i funkcji prodziekana WFCh w latach 1996-2005. Wieloletnia i pełna zaangażowania praca Księdza Profesora w czasie pełnienia wspomnianych funkcji zaowocowała wieloma sukcesami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi, którymi może poszczycić się Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Wyrażamy wdzięczność za umiejętne i sprawne zarządzanie przez Księdza Profesora sprawami Wydziału, które zawsze było połączone z głęboką wrażliwością na potrzeby studentów i pracowników oraz z życzliwością i autentycznym zrozumieniem ich potrzeb i aspiracji. Dzięki zaangażowaniu i mądrości Księdza Profesora Wydział Filozofii Chrześcijańskiej stanowi wzór dobrej, owocnej i pełnej szacunku współpracy między osobami tworzącymi jego społeczność.

Szanownemu Księdzu Profesorowi życzymy wielu dalszych sukcesów i wyrażamy nadzieję, że swoim doświadczeniem, wiedzą i mądrością będzie nadal wspierał społeczność naszego Wydziału w jego pomyślnym rozwoju.

Współpracownicy i Społeczność WFCh

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach