Szkoła Doktorska

Regulamin Szkoły Doktorskiej UKSW:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4331

*

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW

Podstawowe założenia indywidualnego planu badawczego doktoranta w Szkole
Doktorskiej UKSW

*

Pozostałe informacje w Biurze Szkoły Doktorskiej:

http://szkoladoktorska.uksw.edu.pl/

e-mail: szkoladoktorska@uksw.edu.pl

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach