Rady Dyscyplin Naukowych

Na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej zostały powołane dwie rady dyscyplin naukowych: