Studia podyplomowe: Otwarty dialog i rozwoj sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego

STUDIA PODYPLOMOWE

OTWARTY DIALOG I ROZWÓJ SIECI SPOŁECZNYCH W SYTUACJI KRYZYSU PSYCHICZNEGO

 

Studia podyplomowe "Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego" są skierowane do osób, które zawodowo zajmują się pracą z osobami po kryzysie psychicznym, mającymi zaburzenia psychiczne.

Studia kończą się uzyskaniem uprawnień do prowadzenia terapii w podejściu Otwartego Dialogu. Rola terapeuty jest związana z modelem opieki psychiatrycznej, w którym istotną rolę odgrywa wzmocnienie relacji interpersonalnych pacjentów oraz ich oparcie w ich społeczności lokalnej.

Program studiów został opracowany przez Fundację Otwarty Dialog.

Program studiów obejmuje:

  • Model otwartego dialogu - pozycja obserwatora. Zespół reflektujący – wprowadzenie
  • Zespół reflektujący - poziomy komunikacji. Superwizja pracy zespołu
  • Rozmowy w sieciach jako proces otwarty. Schemat i fazy rozmów w sieciach
  • Rozmowy w sieciach jako proces otwarty. Schemat i fazy rozmów w sieciach społecznych. Pytania zorientowane na proces. Metarefleksje zespołu terapeutycznego. Główne zasady rozmów w sieci społecznej. Plan interwencji w kryzysie (kontynuacja)
  • Główne zasady rozmów w sieci społecznej (kontynuacja). Plan interwencji w kryzysie Aktywacja i rozwój sieci społecznych (kontynuacja). Podstawowe założenia teorii systemów. Systemowa teoria zmiany
  • Pytania systemowe. Przykładowa sieć wsparcia - praktyka. Podstawowe założenie teorii systemów kontynuacja. Metarefleksje zespołu terapeutycznego – kontynuacja
  • Pytania cyrkularne, wpółkonstruowanie rzeczywistości. Specyfika pracy z traumą
  • Praca z rodziną, dziećmi oraz adolescentami (genogramy i kroniki rodzinne, przekazy transgeneracyjne, tajemnice rodzinne)
  • Dialogi antycypacyjne, interwencje terapeutyczne pod superwizją. Podsumowanie

Studia kwalifikacyjne: terapeuta „Otwartego Dialogiu”

Czas trwania: 2 semestry

Koordynator: dr Monika Kowalska-Dąbrowska (monika.kowalska@uksw.edu.pl)

Źródło finansowania: w latach 2018-2021 ze środków projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt horyzontalny”.

W pierwszej edycji kwalifikacje terapeuty Otwartego Dialogu zdobywają pracownicy Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego.

Dodatkowe informacje:
•    Film: Otwarty Dialog - założenia i praktyka - https://www.youtube.com/watch?v=HQBEBedhEIM&t=442s
•    Film: Otwarty Dialog - możliwości i perspektywy w Polsce - https://www.youtube.com/watch?v=jWGYTeiQX6w&t=109s
•    Fotorelacja: https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/konferencje/1950-otwarty-dialog-na-uksw

 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach