Działalność naukowa

Działalność naukowa WFCh obejmuje: prowadzenie badań naukowych, organizację konferencji naukowych, działalność wydawniczą, realizację projektów badawczych finansowanych z zewnatrz, współpracę z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Aby sprostać wymogom i wyzwaniom współczesności, związanym z działalnością naukowo-badawczą, Wydział dąży do bycia jednostką naukową liczącą się nie tylko w skali krajowej, ale także w skali europejskiej i światowej. Dlatego usiłuje wykazywać się badaniami, które spełniają najwyższe standardy i wytyczające nauce nowe perspektywy oraz wspiera różnorodność badawczą, zabiegając jednocześnie o harmonijny rozwój poszczególnych dyscyplin naukowych z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z historii istnienia i sposobu funkcjonowania Wydziału oraz jego dotychczasowej tradycji i profilu prowadzonych badań. Realizując tę misję Wydział promuje i realizuje zadania badawcze, które odznaczają się doniosłością, innowacyjnością i mają zastosowania praktyczne, poszukuje zadań interdyscyplinarnych oraz dąży do nawiązywania przez pracowników współpracy z pracownikami innych jednostek uczelnianych i ośrodków badawczych w kraju i za granicą.

Badania i działalność naukowa pracowników, doktorantów i studentów WFCh jest realizowana w ramach poszczególnych instytutów, katedr i centrów badawczych istniejących na Wydziale. Szczegółowe informacje na temat działalnosci naukowej można znależć na stronach poszczególnych instytutów, katedr i pracowników.

 


 

 

Przydatne informacje

 

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach