Plany zajęć / karty przedmiotów / ECTS - Filozofia II stopnia

(kliknij na nazwę roku lub grupy przedmiotów, aby zobaczyć przedmioty w USOS; następnie należy kliknąć na plany zajęć odpowiedniej grupy przedmiotów w USOS - właściwy semestr; natomiast, aby zobaczyć kartę przedmiotu, kliknij jego nazwę w USOS)

 

 

  1 ROK  

Grupy przedmiotów obowiązkowych:

  Etyka Więzi Międzyludzkich  

  Filozofia Kultury, Religii i Polityki  

 Philosophy and Culture of East-Central Europe (PCE-CE) 

Grupy przedmiotów do wyboru:

wszystkie wykłady monograficzne

translatoria

wszystkie seminaria przedmiotowe

wszystkie seminaria magisterskie

*

  2 ROK  

Seminaria dedykowane:

  Etyka Więzi Międzyludzkich  

  Filozofia Kultury, Religii i Polityki  

Grupy przedmiotów do wyboru:

wszystkie wykłady monograficzne

translatoria

wszystkie seminaria magisterskie

*

 Philosophy and Culture of East-Central Europe (PCE-CE) 

*

  Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych (AŚSF) 

*

przedmioty ogólnouczelniane

*

przedmioty z przygotowania nauczycielskiego