Plany zajęć / karty przedmiotów / ECTS - Ochrona Środowiska II stopnia

(kliknij na nazwę roku lub grupy przedmiotów, aby zobaczyć przedmioty w USOS; następnie należy kliknąć na plany zajęć odpowiedniej grupy przedmiotów w USOS - właściwy semestr; natomiast, aby zobaczyć kartę przedmiotu, kliknij jego nazwę w USOS)

 

 

 

  1 ROK  

przedmioty obowiązkowe dla profili:

Monitoring środowiskowy i Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem

przedmioty obowiązkowe dla profilu:

Monitoring środowiskowy

przedmioty obowiązkowe dla profilu:

Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem

przedmioty dla profilu Sustainability Studies:

Philosophical aspects of sustainability

Scientific aspects of sustainability

wykłady monograficzne dla profilu Sustainability Studies:

WM - Sustainability Studies

*

  2 ROK  

przedmioty obowiązkowe dla profili:

Monitoring środowiskowy i Polityka zgodnosci w zarządzaniu środowiskiem

przedmioty obowiązkowe dla profilu:

Monitoring środowiskowy

przedmioty obowiązkowe dla profilu:

Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem

*

Grupy przedmiotów do wyboru:

wykłady monograficzne  

seminaria magisterskie

przedmioty w językach obcych

translatoria

przedmioty ogólnouczelniane

*

przedmioty z przygotowania nauczycielskiego

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach