Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych

 

Czym jest AŚSF?


Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych jest realizowana w ramach programu studiów I i II stopnia na kierunku filozofia. Jest to propozycja dla studentów filozofii, którzy wyróżniają się zaangażowaniem i wybitnymi wynikami oraz wyrażają zainteresowanie przyszłą pracą naukową. Realizacja tego trybu studiowania pozwoli opanować metody badań naukowych w wybranych subdyscyplinach filozoficznych w celu samodzielnego stawiania nowych problemów i profesjonalnego podejmowania prób ich twórczego rozwiązywania, poprzez wprowadzenie studentów w arkana pracy naukowej, realizację wspólnie z pracownikami naukowymi projektów badawczych, publikowanie prac naukowych.

Informacje dotyczące programu studiów i zasad jego realizowania znajdują się poniżej:   

  • REGULAMIN Nowy (dla rozpczynających studia w r. ak. 2021/22) - pobierz
  • REGULAMIN Stary (dla tych, którzy kontynuują studia) pobierz
  • KWESTIONARIUSZ APLIKACYJNY - pobierz
  • UMOWA - pobierz
  • KARTA OCENY STUDENTA - pobierz
  • ANKIETA EWALUACYJNA STUDENTA - pobierz

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się w celu uzyskania szczegółowych informacji z kierownikiem studiów, dr. Michałem Piekarski (e-mail: m.piekarski@uksw.edu.pl).

 


 

Rada Naukowa AŚSF

Przewodniczacy:

dr hab. Michał Piekarski (kierownik kierunku studiów Filozofia)

Członkowie:

prof. dr hab. Robert Piłat

dr hab. Kordula Świętorzecka, prof.ucz.

 


 

AKTUALNE TERMINY:

Aplikacja na rok 2022/2023:
 
termin składania dokumentów: 16 września 2022
 
rozmowa kwalifikacyjna: 22 września 2022
 
Rozliczenie za rok 2021/2022:
 
termin rozliczenia: 4 lipca 2022
 

   

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach