Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych

 

Czym jest AŚSF?


Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych jest realizowana w ramach programu studiów I i II stopnia na kierunku filozofia. Jest to propozycja dla studentów filozofii, którzy wyróżniają się zaangażowaniem i wybitnymi wynikami oraz wyrażają zainteresowanie przyszłą pracą naukową. Realizacja tego trybu studiowania pozwoli opanować metody badań naukowych w wybranych subdyscyplinach filozoficznych w celu samodzielnego stawiania nowych problemów i profesjonalnego podejmowania prób ich twórczego rozwiązywania, poprzez wprowadzenie studentów w arkana pracy naukowej, realizację wspólnie z pracownikami naukowymi projektów badawczych, publikowanie prac naukowych.

Informacje dotyczące programu studiów i zasad jego realizowania znajdują się poniżej:   

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się w celu uzyskania szczegółowych informacji z kierownikiem studiów, dr. Andrzejem Waleszczyńskim (e-mail: a.waleszczynski@uksw.edu.pl).

 


 

Rada Naukowa AŚSF

Przewodniczacy:

dr Andrzej Waleszczyński (kierownik kierunku studiów Filozofia)

Członkowie:

prof. dr hab. Robert Piłat

dr hab. Kordula Świętorzecka, prof.UKSW

 


 

AKTUALNE TERMINY:

Aplikacja na rok 2020/2021:

termin składania dokumentów: 18 września 2020

rozmowa kwalifikacyjna: 23 września 2020

Rozliczenie za rok 2019/2020:

termin rozliczenia: 15 lipca 2020
   

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach