Regulaminy wydziałowe i instytutowe

REGULAMIN WYDZIAŁU FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UKSW W WARSZAWIE

*

REGULAMIN RADY WYDZIAŁU FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UKSW W WARSZAWIE

*

REGULAMIN INSTYTUTU FILOZOFII NA WFCH UKSW W WARSZAWIE

*

REGULAMIN RADY DYSCYPLINY NAUKOWEJ FILOZOFIA

*

REGULAMIN INSTYTUTU PSYCHOLOGII NA WFCH UKSW W WARSZAWIE

*

REGULAMIN RADY DYSCYPLINY NAUKOWEJ PSYCHOLOGIA

*

REGUALMIN KATEDR W INSTYTUTACH NA WFCH UKSW W WARSZAWIE

*

REGULAMIN CENTRÓW NA WFCH UKSW W WARSZAWIE

*

REGULAMIN ZAKŁADÓW W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII UKSW W WARSZAWIE

*

REGULAMIN LABORATORIÓW NA WFCH UKSW W WARSZAWIE

*

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ KOMISJI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

*

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DYDAKTYCZNEJ

*

REGULAMIN REDAKCJI CZASOPISM NAUKOWYCH WFCh

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach