Awans pracownika CEiE WFCh

Z przyjemnością informujemy, że dr Krassimira Ilieva-Makulec, pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh UKSW, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki biologiczne na podstawie osiągnięcia naukowego "Struktura zespołów nicieni jako wskaźnik zmian zachodzących w glebie". Decyzję o przyznaniu stopnia dr. hab. podjęła Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Serdecznie gratulujemy!

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach