Informacja dziekana WFCh dla studentów w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych przez Rektora UKSW

W związku z Zarządzeniem Nr 23/2020 Rektora UKSW w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej oraz Decyzją Prorektor ds. studenckich i kształcenia z dnia 23.03.2020 informuję, że w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych (obecnie do 10.06.):

  • dyżury pracowników dydaktycznych i ich konsultacje dla studentów będą odbywały się jedynie drogą elektroniczną;
  • nie będą dostępne laboratoria WFCh (jest możliwość uzyskania indywidualnej zgody od dziekana w uzasadnionych przypadkach) i księgozbiory na terenie budynków WFCh;
  • będzie czynny dziekanat dla studentów studiów stacjonarnych, sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii i sekretariat dziekana zgodnie z nowymi terminami przyjmowania interesantów podanymi w osobnej wiadomości - z kontaktu bezpośredniego należy korzystać jedynie w sprawach bezwzględnie tego wymagających, zachowując odpowiednie środki ostrożności;
  • nie będą odbywały się dyżury dziekana, prodziekanów-kierowników kierunków studiów i dyrektorów instytutów - można kontaktować się drogą elektroniczną;
  • należy pozostawać w kontakcie drogą elektroniczną z pracownikami prowadzącymi poszczególne zajęcia w celu realizacji zajeć w formie zdalnej i zlecanych przez nich zadań do wykonania związanych z programem zajęć;
  • należy bezzwłocznie informować drogą telefoniczną pracowników dziekanatu WFCh lub rektoratu UKSW o uzasadnionych podejrzeniach lub stwierdzonych u siebie zachorowaniach na SARS-CoV-2;
  • należy na bieżąco śledzić komunikaty i informacje na stronach UKSW i WFCh.

Prof. UKSW dr hab. Adam Świeżyński - dziekan WFCh