Nowa publikacja pracownika IP WFCh: H. Gasiul, "Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja pracownika Instytutu Psychologii WFCh UKSW, prof. UKSW dr. hab. Henryka Gasiula, pt. "Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje", Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020. Książka zawiera przegląd współczesnych oraz wcześniejszych, istotnych dla rozwoju psychologii osobowości nurtów oraz teorii i koncepcji. Wydanie trzecie zawiera nowe podejścia do interpretacji cech osobowości, uwzględniające jej aspekty strukturalne oraz procesualne. Istotne są analizy wskazujące na korzenie współczesnych teorii osobowości oraz odwołujące się do nieuwzględnianych w wielu podręcznikach  teorii aktywistycznych oraz podejścia personalistycznego. Książka stanowi znakomity podręcznik dla studentów psychologii oraz medycyny (psychiatrii) i innych kierunków.

Więcej: https://ksiegarnia.difin.pl/psychologia-osobowosci-nurty-teorie-koncepcje-wydanie-3

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach