Wyniki ankiet studenckich 2019/2020 - semestr zimowy

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich w USOS dotyczących oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 na WFCh

 

1. Sumaryczny rozkład procentowy w skali ocen:

 

*

*

*

 

2. Uśrednione wyniki ocen dla poszczególnych kryteriów uwzględnionych w ankiecie (wraz z oznaczeniem poziomu wartości średniej) :

| treść kryterium | numer kryterium | ocena średnia |

 

kierunek: FILOZOFIA - I stopień (stacjonarne)

 

kierunek: FILOZOFIA - II stopień (stacjonarne)

 

kierunek: FILOZOFIA - III stopień (doktoranckie)

 

kierunek: PSYCHOLOGIA - jednolite mgr (stacjonarne)

 

kierunek: PSYCHOLOGIA - III stopień (doktoranckie)

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - I stopień (stacjonarne)

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - II stopień (stacjonarne)

 

ZAJĘCIA PEDAGOGIZACYJNE

 

3. Statystyki:

 

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - I stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 20 / 74 (27%)
Liczba ankiet: 107 / 842 (12.7%)
Liczba ocenionych pracowników: 19
Liczba ocenionych zajęć: 31
Liczba komentarzy zajęć: 36

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - II stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 4 / 15 (26.7%)
Liczba ankiet: 18 / 106 (17%)
Liczba ocenionych pracowników: 11
Liczba ocenionych zajęć: 13
Liczba komentarzy zajęć: 3

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - III stopień (doktoranckie)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 4 / 12 (33.3%)
Liczba ankiet: 10 / 23 (43.5%)
Liczba ocenionych pracowników: 4
Liczba ocenionych zajęć: 3
Liczba komentarzy zajęć: 1

Ankieta zajęć kierunku Psychologia - jednolite mgr (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 148 / 372 (39.8%)
Liczba ankiet: 910 / 3994 (22.8%)
Liczba ocenionych pracowników: 56
Liczba ocenionych zajęć: 85
Liczba komentarzy zajęć: 275

Ankieta zajęć kierunku Psychologia - III stopień (doktoranckie)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 7 / 26 (26.9%)
Liczba ankiet: 10 / 38 (26.3%)
Liczba ocenionych pracowników: 5
Liczba ocenionych zajęć: 3
Liczba komentarzy zajęć: 2

Ankieta zajęć kierunku Ochrona Środowiska - I stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 47 / 94 (50%)
Liczba ankiet: 275 / 1266 (21.7%)
Liczba ocenionych pracowników: 31
Liczba ocenionych zajęć: 47
Liczba komentarzy zajęć: 22

Ankieta zajęć kierunku Ochrona Środowiska - II stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 21 / 63 (33.3%)
Liczba ankiet: 114 / 689 (16.5%)
Liczba ocenionych pracowników: 26
Liczba ocenionych zajęć: 41
Liczba komentarzy zajęć: 13

Ankieta zajęć pedagogizacyjnych

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 4 / 37 (10.8%)
Liczba ankiet: 6 / 66 (9.1%)
Liczba ocenionych pracowników: 2
Liczba ocenionych zajęć: 3
Liczba komentarzy zajęć: 3

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach