Śp. Ksiądz Profesor Grzegorz Bugajak

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 17 maja 2020 zmarł nagle

Ksiądz Profesor

GRZEGORZ  BUGAJAK

dyrektor Instytutu Filozofii WFCh UKSW w Warszawie

Ksiądz Grzegorz Bugajak urodził się 6 października 1966 roku w Łodzi. Był absolwentem i pracownikiem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK/UKSW w Warszawie, na którym pracował od 1995 roku, a od 2014 roku profesorem UKSW. Od 2016 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Filozofii UKSW. Od 1997 roku pełnił funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego Instytutu Filozofii "Studia Philosophiae Christianae". Był także wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, którego był absolwentem (1992). W roku 1999 uzyskał stopnień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a w 2013 roku - stopień doktora habilitowanego.

W swojej pracy naukowej zajmowal się m.in. filozofią kosmologii, kategorią przypadku, kategorią natury, zagadnieniem relacji między naukami przyrodniczymi i teologią. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych w Polsce i za granicą. Był członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych (m.in. European Society for the Study of Science and Theology - ESSSAT, Słowackie Towarzystwo Filozoficzne, Polskie Towarzystwo Filozoficzne), w których pełnił także funkcję członka zarządu. Brał udział w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej i Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, a także trzykrotnie otrzymał nagrodę Rektora ATK/UKSW za pracę organizacyjną.

Jego przedwczesne odejście jest wielką stratą dla społeczności Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej i UKSW, a także całego środowiska filozoficznego w Polsce. W pamięci współpracowników pozostaje jako człowiek sumiennie wykonujący swoje obowiązki, filozof twórczo realizujący pracę naukową, życzliwy kolega i serdeczny przyjaciel.

Bliskim Śp. Księdza Profesora, w szczególności Mamie, składamy najgłębsze wyrazy współczucia i łączymy się w modlitwie za Zmarłego.

Władze i Społeczność Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

*

Informacja na temat terminu i miejsca pogrzebu zostanie podana w osobnej wiadomości

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach