Tryb odbywania zaliczeń i egzaminów w sesji letniej

W związku z decyzją nr 10/2020 Prorektor ds. Studentów i Kształcenia UKSW informujemy, że tryb odbywania poszczególnych zaliczeń i egzaminów w sesji letniej 2019/2020 został ustalony i podany do wiadomości studentów WFCh przez osoby prowadzące poszczególne zajęcia w uzgodnieniu z kierownikami kierunków studiów prowadzonych na WFCh. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt bezpośredni z osobą prowadzącą dane zajęcia.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach