Decyzja Nr 8/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rozliczenia roku akademickiego 2019/2020 doktorantom UKSW w formie zdalnej

Decyzja do pobrania: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5085

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach