Stypendia naukowe w Instytucie Psychologii - Sonata Bis

W Instytucie Psychologii został otwarty konkurs na dwa stypendia naukowe w ramach realizowanego grantu NCN "Niepewność, obojętność i ambiwalencja w decyzjach prokreacyjnych", którego kierownikiem jest dr hab. Monika Mynarska.

Szczegóły konkursu:

https://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/stypendia_naukowe_sonata_bis_mynarska_2020

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach