Śp. Profesor Elżbieta Aranowska

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 7 sierpnia 2020 roku odeszła od nas

Pani Profesor Elżbieta Aranowska

Pani Profesor Elżbieta Aranowska była wieloletnim pracownikiem Instytutu Psychologii WFCh UKSW w Warszawie. Kształtowała kolejne pokolenia studentów i doktorantów, pokazując im, że myślenie w kategoriach statystycznych i matematycznych jest niezbędne do zrozumienia złożonej natury ludzkiego zachowania. Była także autorką wielu prac naukowych poświęconych metodom statystycznym w zastosowaniu do badań psychologicznych. Współpracowała z wieloma uczelniami wyższymi w Polsce. Była związana z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Była założycielką i wieloletnią kierowniczką Katedry Metodologii Badań Psychologicznych w Instytucie Psychologii UKSW w Warszawie. Była autorytetem w dziedzinie psychometrii, ekspertem w obszarze modeli statystycznej analizy danych oraz metodologii badań psychologicznych.

Bliskim i Przyjaciołom Pani Profesor składamy wyrazy współczucia i łączymy się w modlitwie w Jej intencji.

Władze i Społeczność Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

*

Uroczystości porzebowe odbędą się 14 sierpnia 2020, o godz. 10:30 w kościele pw. MB Częstochowskiej na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach