Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021 dla studentów przyjętych na I rok studiów

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie: od 1 września do 12 września 2020.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2020r. – zał. nr 20

Wniosek wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub mailem na wskazany poniżej adres mailowy: m.salyga@uksw.edu.pl

Wnioski o akademik znajdują się w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach