Śp. Kardynał Marian Jaworski

Społeczność Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
z żalem i smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci
Kardynała Mariana Jaworskiego
byłego metropolity lwowskiego
doktora honoris causa
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W pracy akademickiej związany przede wszystkim z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Krakowie, przekształconym w Papieską Akademię Teologiczną, której był pierwszym rektorem, w latach 1965-1976 był zatrudniony na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, a w latach 1968-1970 był jego prodziekanem. Jego badania koncentrowały się przede wszystkim na problematyce Boga i ateizmu, antropologii chrześcijańskiej, relacji rozumu i wiary, na znaczeniu myślenia tomistycznego w dzisiejszej filozofii i teologii oraz na poznaniu naukowym. W swym badaniu doświadczenia religijnego przekroczył ramy tomizmu, dopełniając podejście metafizyczne metodą fenomenologiczną, co pozwoliło odsłonić istotę doświadczenia religijnego jako nieredukowalnego epistemicznego fundamentu filozofii religii, będącej osobliwym namysłem nad fenomenem religijności.

W wierze i nadziei, płynących ze Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa, polecamy śp. Księdza Kardynała i naszego Profesora Miłosiernemu Bogu, prosząc, by obdarzył Go radością życia wiecznego.

Dziekan i Społeczność
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach