Spotkanie organizacyjne dla 1 roku filozofii, psychologii o ochrony środowiska

SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE
DLA STUDENTÓW I ROKU POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW
I STUDENTÓW NOWO PRZYJĘTYCH
studia stacjonarne
 
29 września 2020
 
1. Filozofia i ochrona środowiska (sala 101/23
 
godz. 10.00
- powitanie studentów przez Ks. dziekana prof. dr hab. Macieja Bałę
g. 10:15
- informacje dotyczące Wydziału i studiów - Prodziekan dr Grzegorz Embros
- informacje dyrektora instytutu (ks. prof. dr hab. Ryszard Sadowski) oraz dyrektora CEiE
(prof. dr hab. Jacek Tomczyk)
- informacje Kierowników Studiów -  (dr Dominika Dzwonkowska - Ochrona Środowiska, dr Andrzej Waleszczyński – Filozofia)
g. 11:00
- szkolenie z praw i obowiązków studenta (Samorząd Studentów UKSW) oraz wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Studentów WFCH.
g. 12:30
- szkolenie BHP (obowiązkowe - warunek rozpoczęcia studiów)
 
 
2. Psychologia (sala 108/23)
g. 10:15
- powitanie studentów przez Ks. dziekana prof. dr hab. Macieja Bałę
g. 10:30
- informacje dotyczące Wydziału i studiów - Prodziekan dr Włodzimierz Strus
- informacje Dyrektora instytutu - prof. dr hab. Jan Cieciuch
- informacje Kierownika Studiów - dr Jarosław Jastrzębski
g. 11:00
- szkolenie z praw i obowiązków studenta (Samorząd Studentów UKSW) oraz wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Studentów WFCH.
g. 12:30
- szkolenie BHP (obowiązkowe - warunek rozpoczęcia studiów)

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach