Nowi Prodziekani i Kierownicy Studiów

Z dniem 1 października 2020, decyzją Rektora UKSW, zostaną powołani nowi Prodziekani i Kierownicy Studiów na naszym Wydziale. 
 
PRODZIEKANI
dyżury w pierwszym semestrze będą się odbywać zdalnie, tj. na MS Teams, po wcześniejszym umówieniu mailowym.
 
DR GRZEGORZ EMBROS
KIERUNEK: FILOZOFIA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
g.embros@uksw.edu.pl
 
DR WŁODZIMIERZ STRUS 
KIERUNEK: PSYCHOLOGIA
w.strus@uksw.edu.pl
KIEROWNICY KIERUNKÓW STUDIÓW
 
DR ANDRZEJ WALESZCZYŃSKI 
KIERUNEK: FILOZOFIA
a.waleszczynski@uksw.edu.pl
 
DR JAROSŁAW JASTRZĘBSKI 
KIERUNEK: PSYCHOLOGIA
j.jastrzebski@uksw.edu.pl
 
DR DOMINIKA DZWONKOWSKA 
KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA  
d.dzwonkowska@uksw.edu.pl

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach