Zasady korzystania z czyteleni i biblioteki UKSW

KAMPUS DEWAJTIS (Wypożyczalnia, Czytelnia Główna, Czytelnia Czasopism Bieżących – Informatorium): pon.: 8.00-18.00 ; wt.-pt.: 8.00-16.00, sob. (tylko Czytelnia Główna i Wypożyczalnia): 9.00-15.00 (w dn.: 24.10, 14.11, 12.12.2020, 23.01, 06.02.2021).
 
KAMPUS WÓYCICKIEGO (Wypożyczalnia, Czytelnia): pon.-śr., pt.: 8.00-16.00 ; czw. 8.00-18.00 ; sob. 9.00-15.00 (w dn.: 3.10, 17.10, 7.11, 21.11, 5.12, 19.12.2020, 16.01, 30.01, 13.02, 27.02.2021).
 
Poniżej wykaz najważniejszych zmian zasad:
1.      Dla Czytelników udostępnione zostają pomieszczenia biblioteczne, w tym Czytelnia Główna, Czytelnia Czasopism Bieżących - Informatorium oraz czytelnia w Filii na Wóycickiego.
2.      Realizacja wypożyczeń w kampusie przy ulicy Dewajtis 5 oraz w Filii Biblioteki Głównej w kampusie przy ul. Wóycickiego odbywa się wewnątrz budynków UKSW.
3.      Biblioteka zastrzega możliwość odmowy obsługi osób z objawami infekcji.
4.      Użytkownik korzystający z Wypożyczalni/Czytelni po wejściu do budynku Uniwersytetu zobowiązany jest do bezzwłocznej dezynfekcji rąk, zachowania bezpiecznego odstępu (2 metry od innej osoby), do zakrywania ust i nosa (maseczka lub przyłbica) i oczekiwania na zamówione materiały w wyznaczonych miejscach (liniami poziomymi na podłodze).
 
Zmiany dotyczące funkcjonowania Czytelni:
1.      Zostaje ograniczona liczba miejsc w czytelniach, która wynosi odpowiednio:
        - Czytelnia Główna: 10 miejsc,
        - Czytelnia Czasopism Bieżących–Informatorium: 4 miejsca,
        - Czytelnia Filii na Wóycickiego: 10 miejsc.
2.      Czytelnicy mogą korzystać jedynie z wyznaczonych stanowisk.
3.      Prawo do korzystania z czytelni bez rezerwacji jest ograniczone do studentów, doktorantów, pracowników i słuchaczy studiów podyplomowych UKSW. Czytelnicy spoza UKSW mają obowiązek wcześniejszego zwrócenia się drogą mailową do Dyrektora Biblioteki o zgodę na skorzystanie z czytelni.
4.      Podczas pobytu na terenie czytelni obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
5.      Podczas korzystania z prasy codziennej, tygodników oraz innych czasopism bieżących Czytelnik jest zobowiązany do założenia dostępnych na miejscu jednorazowych rękawiczek.
6.      Obowiązuje zakaz samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego w Czytelni Głównej i Czytelni Filii - książki i czasopisma podaje wyłącznie dyżurny bibliotekarz. Po zakończeniu pracy Czytelnika, materiały biblioteczne są kierowane do 3-dniowej kwarantanny.
7.      Zamówienia książek, czasopism oraz prac dyplomowych do czytelni mogą być dokonywane wyłącznie drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Czytelnik nie posiada konta w systemie bibliotecznym zamówienie składane jest elektronicznie przez dyżurującego bibliotekarza.
8.      Po skorzystaniu przez Czytelnika z dostępnych materiałów następuje dezynfekcja stanowiska, w tym klawiatury, myszki, blatu oraz szafki.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach