Nowe Rady Naukowe czasopism wydziałowych

Decyzją dziekana WFCh zostały powołane Rady Naukowe czasopism wydziałowych: