Zmarł ks. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB

Z żalem informujemy, że 27 grudnia 2020 r. zmarł w wieku 70 lat ks. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB filozof i metafizyk, wieloletni wykładowca KUL, kierownik Katedry Metafizyki.

Ks. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB (1950-2020), filozof i metafizyk, kierownik Katedry Metafizyki, redaktor naczelny Powszechnej Encyklopedii Filozofii.
 
1976 ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, na KUL obronił pracę magisterską z katechetyki, a następnie, do 1979, studiował na KUL filozofię. 1983 uzyskał doktorat na podstawie pracy Metoda separacji a metafizyka, przygotowanej pod kierunkiem o. prof. M.A. Krąpca.
1980-87 pełnił funkcję wicerektora i kierownika studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego. Od 1984 prowadził na KUL wykłady zlecone, a trzy lata póżniej został etatowym pracownikiem uniwersytetu. Stopień doktora habilitowanego uzyskał 1992 w oparciu o rozprawę System metafizyki. Analiza przedmiotowo-zbornego poznania. 1995 został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a 2001 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.
 
Pełnił funkcje kierownika: Sekcji Filozofii Teoretycznej KUL,  Katedry Metafizyki oraz Zakładu Metafizyki. Od 1999 jako redaktor naczelny kierował pracami nad wydaniem Powszechnej Encyklopedii Filozofii.
 
Był członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in.: Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Società Internazionale Tommaso d’Aquino, American Association of Catholic Philosophers; American Association for the Advancement of Science.
 
Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2008).

(źródło: KUL)

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach