Tezy do egzaminu mgr z psychologii niestacjonarnej

OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021)
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – NIESTACJONARNE
 
1. Podstawowe dylematy etyczne uprawiania psychologii.
2. Wiarygodność pamięci człowieka.
3. Różnice indywidualne – główne obszary i modele.
4. Główne nurty interpretacyjne w psychologii osobowości.
5. Kultura, natura a osobowość.
6. Podstawowe rodzaje zaburzeń psychicznych.
7. Radzenie sobie ze stresem jako: proces, strategia i styl.
8. Podstawowe zniekształcenia percepcji społecznej.
9. Mechanizmy wpływu społecznego.
10. Teorie wyjaśniające agresję.
11. Rozwój poznawczy w biegu życia.
12. Rozwój moralny człowieka – synteza.
13. Rodzina w ujęciu systemowym.
14. Psychologiczne uwarunkowania zdrowia i zachowań zdrowotnych
15. Specyfika doświadczeń religijnych z perspektywy psychologicznej.
16. Metody oceny rzetelności i trafności testów psychologicznych.
17. Proweniencja, założenia, obraz człowieka i aplikacje wybranego nurtu psychologicznego
18. Trzy style przywództwa oraz zarządzania organizacją: autokratyczny, liberalny i
demokratyczny.
19. Rewalidacja i rehabilitacja jako proces wspomagania rozwoju.
20. Psychologiczna sytuacja osoby niepełnosprawnej.

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach