Dyżury planistów po rejestracji

 
Planista Instytutu Filozofii będzie rozwiązywać problemy z rejestracją online/ mailowo w terminie od 1 do 5 marca. 
Michał Piekarski: m.piekarski@uksw.edu.pl
Student zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, rok studiów, nr albumu, nazwę przedmiotu, a w przypadku przekroczenia limitu osób na danych zajęciach, mailową zgodę od prowadzącego na dopisanie danej osoby do listy.
 
Planiści Instytutu Psychologii będą rozwiązywać problemy z rejestracją online/ mailowo w terminie od 1 do 5 marca.
I i III rok studiów: Jarosław Jastrzębski: j.jastrzebski@uksw.edu.pl;
II, IV i V rok studiów: Michał Obidziński: m.obidzinski@uksw.edu.pl;
Proszę pamiętać o tym, aby przedstawiając sprawę podać: imię i nazwisko, rok studiów, nr albumu, nazwę przedmiotu, a w przypadku ćwiczeń nr grupy.
 
Planiści z kierunku ochrony środowiska będą rozwiązywać problemy z rejestracją poprzez MS Teams:
Marcin Klimski
środa (24.02.2021), od 9.00 do 10.30, MsTeams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac9f50d48371145bd8dcf11c05b40f193%40thread.tacv2/conversations?groupId=5934dbd1-db05-413e-9468-95f62f3e88d4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Kamil Karaban:
piątek (26.02.2021) od 14:00 do 15:00, MsTeams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7e07ce61f43e4facb258e97e568a228a%40thread.tacv2/conversations?groupId=012b5a38-98de-4e14-bef4-27e151cc877b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
 

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach