Publikacja w prestiżowym czasopiśmie pracowników CEiE

Z przyjemnością informujemy o nowym współautorskim artykule naukowym pracowników Instytutu Nauk Biologicznych i Centrum Ekologii i Ekofilozofii dr hab. Krassimiry Ilievej-Makulec prof. ucz., dr Anny Augustynik-Kram, dr Izabelli Olejniczak, dr Kamila Karabana, mgr Pawła Bonieckiego oraz prof. dr hab. Andrzeja Kulczyckiego opublikowanym w czasopiśmie „Science of the Total Environment”. Jest to jedno z prestiżowych, interdyscyplinarnych czasopism naukowych, w którym publikowane są wyniki nowatorskich i o wysokiej wartości merytorycznej badań dotyczących środowiska.
 
Ilieva-Makulec K., Augustyniuk-Kram A., Olejniczak I., Karaban K., Boniecki P., Nowicki M., Runka T., Kulczycki A., Kałużny J. 2021. Medium-term response of the natural grassland soil biota to multiwalled carbon nanotube contamination,  Science of The Total Environment, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146392.
 
Według aktualnego Wykazu Czasopism MNiSzW artykuł opublikowany w Science of the Total Environment to 200 punktów.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach