Nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii

Ukazała sie nowa praca ks. prof. Jana Sochonia: Jan Sochoń, Bezcielesny sens. Szkice z filozofii kultury, Lublin 2021,  Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Teksty zawarte w książce odsłaniają tajemnice twórczego życia osobowego człowieka, przemierzającego filozofię, teologię, literaturę, sztukę i religię. Autor w tej książce chce nas przekonać, że – jak to ujął M. A. Krąpiec – nie może być kultury prawdziwie ludzkiej bez religii, jak nie można nasycić swego rozumu tym światem, a swego chcenia ziemskimi dobrami. Skoro człowiek nie może sam usensowić swego istnienia i umocnić się w swym bytowaniu, to potrzebuje Boga, a kultura, będąc kolebką ludzkiej egzystencji, nie może obyć się bez religii – będącej jedyną sensowną reakcją na stwierdzenie swej niewystarczalności. W sensie ostatecznym religia, transcendując trzy wymiary kultury, zdaje się wskazywać na potencjalność już nie tylko naturalną, ale potencjalność ostateczną, tzw. potentia oboedientialis (możność uległości).

Więcej o książce i autorze: http://noweksiazki.com.pl/pl/numer/4-2021