Praktyki

Praktyki

Procedura dla studentów:
1.     Pobranie skierowania na praktyki - plik do pobrania 
2.     Przedłożenie wypełnionego skierowania właściwemu koordynatorowi ds. praktyk w celu jego zatwierdzenia.  
3.     Dostarczenie  do dziekanatu kopi skierowania na praktykę. 
4.     Pobranie karty praktykanta - plik do pobrania, po zatwierdzeniu skierowania na praktykę przez wydziałowego koordynatora ds. właściwych praktyk
5.     Po zakończeniu praktyk należy rozliczyć praktyki u właściwego koordynatora ds. praktyk.
6.     Po rozliczeniu praktyk dokumentację należy przekazać do dziekanatu.
 
Uwaga: porozumienie z instytucją (jeśli jest wymagane) podpisuje Dziekan Wydziału (a nie Pełnomocnik czy kierownik kierunku). Porozumienie w celu podpisania przekazujemy do dziekantu.
Porozumienie - plik do pobrania (w 3 egzemplarzach)
 
Obowiązki Opiekuna praktyk:
1.     Zatwierdzenie skierowania na praktyki  
2.     Rozliczenie praktyk
3.     Wpisanie studentom oceny z praktyk do USOSa
 
Obowiązki sekretariatu:
1.     Przechowywanie dokumentacji 
2.     Rejestracja i podpięcie studentów na praktyki nauczycielskie w celu rozliczenia ich w USOSie.
 
PROCEDURA ROZLICZENIA PRAKTYK
 
1) Rejestracja przez studenta w systemie USOS na przedmioty związane z praktykami (kierunkowe, pedagogiczne, praktyki).
2) Przedłożenie skierowania na praktyki pełnomocnikowi ds. praktyk w celu jego akceptacji/ podpisu.
3) Przekazanie przez studenta/kę kopi skierowania na praktykę do dziekanatu.
6) Pobranie karty kompetencji praktykanta oraz sprawozdanie (dziennika praktyk) ze strony wydziału - plik do pobrania https://wfch.uksw.edu.pl/sites/default/files/pliki_wfch/Sprawozdanie_zal%20nr%205.docx
7) Po ukończonych praktykach w instytucji, Student zgłasza się do Pełnomocnika ds. praktyk w celu rozliczenia praktyk, 
8) Pełnomocnik ds. praktyk rozlicza studentowi praktyki (pod względem merytorycznym, godzinowym i wpisuje ocenę/zal)
9) Dziekanat otrzymuje kartę kompetencji praktykanta oraz sprawozdanie (dziennik praktyk) ze wszystkimi podpisami do akt studenta.
"
Programy praktyk i wzory dokumentów na poszczegónych kierunkach:

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach