Praktyki

Procedura dla studentów:
1.     Pobranie skierowania na praktyki z Biura Karier 
2.     Pobranie karty praktyk z sekretariatu Wydziału, po zatwierdzeniu skierowania na praktykę przez wydziałowego koordynatora ds. właściwych praktyk
3.     Po zakończeniu praktyk należy rozliczyć praktyki u właściwego koordynatora ds. praktyk 
 
Obowiązki Opiekuna praktyk:
1.     Zatwierdzenie skierowania na praktyki  
2.     Rozliczenie praktyk
3.     Przekazanie rozliczonej karty praktykanta do zatwierdzenia przez Biuro Karier i dziekanatu WFCh.
4.     Wpisanie studentowi oceny do USOSa
 
Obowiązki sekretariatu (semestr letni 2020/21):
1.     Wydanie karty praktyk i dziennika praktyk dla studenta  
2.     Przechowywanie dokumentacji 
3.     Rejestracja i podpięcie studentów na praktyki nauczycielskie w celu rozliczenia ich w USOSie.
 
PROCEDURA ROZLICZENIA PRAKTYK
 
1) Rejestracja przez studenta w systemie USOS na przedmioty związane z praktykami (kierunkowe i pedagogiczne) 
2) Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez studenta na stronie np. wydziałowa zakładce praktyki poprzez link  np. ( https://bk.uksw.edu.pl/node/68 )
3) Dziekanat na podstawie zgłoszenia/ rejestracji studenta przygotowuje skierowanie na praktyki
4) Skierowanie na praktyki, dziekanat przesyła do pełnomocnika ds. praktyk w celu akceptacji/ podpisu
5) Dziekanat na podstawie skierowania wystawia kartę kompetencji praktykanta 
6) Student otrzymuje kartę kompetencji praktykanta z dziekanatu oraz pobiera dziennik praktyk ze strony wydziału
7) Po ukończonych praktykach w instytucji, Student zgłasza się do Pełnomocnika ds. praktyk 
w celu rozliczenia praktyk, 
8) Pełnomocnik ds. praktyk rozlicza studentowi praktyki (pod względem merytorycznym, godzinowym i wpisuje ocenę/zal)
9) Dziekanat otrzymuje kartę kompetencji praktykanta ze wszystkimi podpisami do akt studenta
 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach